Sakupljač sena

Sakupljač sena

Prevrtač – sakupljač sena namenjen je za sakupljanje pokošene travne mase ( prosušene ili zelene) i sakupljanje usitnjene kukuruzovine posle kombajniranja odnosno berbe kukuruza beračima (tarupiranje) radi usitnjavanja.

Ovo sakupljanje predstavlja prethodnu operaciju baliranja presama visokog pritiska ili rol balerima ili samoutovarnim prikolicama.

Takođe ovo oruđe može da se koristi za operaciju prevrtanja i rastresanja sena radi skraćenja vremena prosušivanja. Zbog dobrog kopiranja tla veoma je pogodan za korišćenje na svim terenima. Sakupljač sena je oruđe nošenog tipa. Priključni sklop služi za priključivanje sakupljača na traktor, podešavanje radnog položaja i nošenje radnih elemenata. Na priključnom sklopu nalaze se priključne tačke koje omogućavaju prikačivanje na traktore I i II kategorije bez ikakvih dodataka.

Transportni položaj sakupljača omogućuje kretanje i na uzanim putevima s obzirom da u transportu ne prelazi širinu taktora. Sakupljač je urađen tako da predstavlja veoma pouzdano oruđe koje zahteva minimalno održavanje. Sabirni točkovi predstavljaju radne elemente prevrtača. Na sebi imaju 40 sabirnih elemenata. Labaratorijskim ispitivanjem pod najnepovoljnijim uslovima kao i izradom od najkvalitetnijeg opružnog čelika došlo se do izrade izuzetno kvalitetnih sabirnih elemenata koji omogućavaju rad sakupljača i pri najtežim uslovima rada koji se javljaju pri sakupljanju.

Točkovi su urađeni tako da je moguća veoma laka montaža na nosače kao i veoma brza izmena sabirnih elemenata. Upitstvo je prilagođeno osnovnom modelu sakupljača.

Preduzeće Gumaplast Rau obezbeđuje:

GARANCIJU NA CEO PROIZVOD 1. GODINU.

SERVIS I REZERVNE DELOVE U SAMOM PREDUZEĆU.

TEHNIČKI PODACI
Radni zahvat 2,4 m
Radni učinak Do 3 ha/h
Broj sabirnih točkova 4
Broj sabirnih elemenata -
žica na jednom točku
40
Brzina kretanja u radu 4 - 8 km/h
Transportna brzina Do 20 km/h
Potrebna snaga motora 18 kw i više
Masa 200 kg

Galerija sa slikama

Sakupljač sena
Sakupljač sena
Sakupljač sena
Sakupljač sena